در روزگاري كه هنوز پنج‌شنبه و جمعه اختراع نشده بود

كتاب شامل 7 داستان‌ كوتاه طنز همراه تصوير است. نویسنده با آشنایی‌زدایی قصه‌های آشنا به خلق داستان‌های تازه پرداخته و قصه‌هایی امروزی با شخصیت‌های حیوانی نگاشته و دنیای شیرین و خیالی متفاوتی را برای مخاطبان خود خلق کرده است. قصه‌هایی که پوسته‌ای ساده اما مغزی پیچیده و چندلایه دارند.