نامه‌هايي به آقا غوله

دختر كوچكي به نام سارا به دليل تنهايي‌ها و ترس خود با يك غول خيالي نامه‌نگاري مي‌كند. او در نامه‌‌هايش حرف‌هايي مي‌زند كه بيان غير مستقيم زندگي دشوار روزمره‌اش است. اما كم كم سارا با نوشتن نامه‌هاي متعدد با غول دوست مي‌شود و زبان او را كشف مي‌كند و در انتها نيز نامه‌اي به زبان غولي مي‌نويسد. حالا ديگر او متحول شده و ديگر اثري از ترس و اضطراب در وجودش نيست.

كتاب برگزيده از سوي كشور كره جنوبي به خاطر تصویرگری