خاطرات خون‌آشام عاشق

 

سال پیش در هفته نامه دوچرخه ستونی چاپ می‌شد به نام خاطرات خون‌آشام که نویسنده‌‌اش فرهاد حسن‌زاده بود. حالا حسن‌زاده این خاطرات را بازنگری کرده و به شکل کتاب در اختیار انتشارات کتاب چرخ‌فلک قرار داده است.

این خونآشام با همه‌ی خون‌آشام‌ها فرق دارد. خون‌آشام این کتاب نامزدش به دست مرد آبمیوه فروش کشته شده و او در پی انتقام است. او طبع لطیفی دارد و شعر هم می‌”گوید. اگر شما هم گروه خونی‌تان به فضول‌ها می‌خورد، اگر عادت دارید به دفتر خاطرات این و آن سرک بکشید، خاطرات خون‌آشام داروی درد شماست.

این کتاب در بهار 1392 در 64 صفحه همراه با تصویرگری‌های لاله ضیایی با قیمت 4500 تومان منتشر شده است.